Hasierako orrialdea

288 dokumentu


El Día — 1930-11-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zer garuza txar arkitzen diyozo periodiko oni?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-01-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Haz "bien" sin mirar a quien
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-02-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi batzuek
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-07-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Alatz edo mirariak dirala-ta
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-10-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ernai
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-12-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola liteke?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1931-12-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Anima egarria
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-01-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Katolikoak bai, baña Elizaren aginduak alde batera utzita
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-02-03  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gatza nun, sendagaya an
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-02-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gaitza nun, sendagaia an
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-03-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egiaren bildur diralako
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-05-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Onak bai, baña "iñuzentia" ez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-05-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Euskel erdelzale itxu-itxuak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-05-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Katoliko onak bezela agertu bear gera
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-05-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Idazki guztiz eder eta egoki bat
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-05-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eresi ona eta eresi ustelak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-06-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eresi ona eta eresi ustelak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-06-19  

      HERRIETAKO KRONIKAK

— Herria: No espereis mejorar al hombre si no mejorais antes su moral
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-06-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Tira ortik soldau zar baten zikiñakin!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Opinio dan-danak dira neretzat errespetagarriak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Goizian goiz "ondo" jantzita Jauna artzera eta arratsean gero, erdi billoizik lagunetara
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Iñor ez du "radikala" izateko eskubiderik
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-07-17  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Iritzi dan danak dira neretzat begiramengarriak
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-07-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: No hagas lo que otros muchos, que estudian la Religion, leyendo tan solo a los enemigos de Ella
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gure errietako jaiak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Radikal purrukatu batzuek, osasunean ondo dabiltzanean, eta "beato" bildurti batzuek eriotza urreratzen zaiotenean
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-07-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ito egin bear gaituzte
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-08-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ogeigarren gizaldian au eta ogeigarren gizaldian ori
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-08-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Lantokietan ez da bear ez Santu eta ez beste eleizako gauzarik
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-08-19  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ni naiz Egia eta Argia eta Bidea
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-08-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ondo jan, ondo edan eta iñori ez obeditu
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-09-04  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 3
    Izenburua: Lan tokietan ez da bear ez santu eta ez beste eleizako gauzarik
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-09-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eskubideak bakarrik ez, egin bearrak ere bai
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-09-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Ogeta amar milla!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-09-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Iñun diranak esaten aritzen gera aberatzagaitik eta "danok" aberatza izan nai degu
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-09-18  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Lizunkeri tartean ito egin bear gaituzte
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-09-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: No hay regimen posible sin sumision a una autoridad
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-10-16  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ogeigarren gizaldian au eta ogeigarren gizaldian ori
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1932-10-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gure sukaldietako lora eder bat
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-10-23  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Gizonak bere eginbearrak zuzen bete bear ditu
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1932-10-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldoztuten
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-10-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Arantza eta belar txarrak kendu egin bear ditugu
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1932-11-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Laister esango dute zugaitik zuk nigaitik esan zenduana il zan)
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-11-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ona omen da etxian danetatik izatia eta gurian ere seme bat bizkaitarra eta beste bi sozialistak.
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-11-08  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldoztuten (Goziak eta zer janik eta zer jantzirik ez dutela)
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-11-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Goizparki edo Ebanjelioetatik itzak bakar-bakarrik gelditu zaizkigu
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-11-11  

      HERRIETAKO KRONIKAK

— Herria: Arrasate
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-11-13  

      IZPER-BILLA

— Orria: 2
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Gure sukaldietako lore eder bat
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-11-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Eta zer iñori?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-11-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Eta zer iñori?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-11-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gurasoak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-11-20  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Gosiak eta zer janik eta zer jantzirik ez dutela
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1932-11-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gurasoak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-11-27  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Iñun diranank esaten aritzen gera aberatsagaitik ta "danok" aberats izatea nai degu
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-11-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola liteke?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1932-11-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola liteke?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-12-06  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Alatz edo mirariak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-12-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ori ez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1932-12-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Norberen interesak gauza guzien "gañetik" dira-ta.
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1932-12-25  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Euskel-egutegiak
    Egilea: Onalde

El Día — 1932-12-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ardura aundi-aundi bat izan gure oitura onak galdu ez ditezen
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-01-01  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Norberen interesak gauzaguzien "gañetik" dira-ta
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-01-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zein aldetatik begiratzen zaieten izaten dira gauzak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-01-12  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zein aldetatik begiratzen zayeten izaten dira gauzak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-01-19  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Or dijoan apaiz ori bezelakoak "danak" balizake
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-01-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zergaitik emakumezkoak elizkoiagoak gizonezkoak baño?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-02-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gaztea'ri
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-02-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez obenian berriz erori beste gauza txarragoren bat gertatu etzaizun
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-02-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gu beltz edo liberalak beti ori bai
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-02-24  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: "No hayas miedo que yó soy"
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Arbi lorak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Pakia, aurra eta txiroak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Guraso eta zarrai zor zaion begiramen eta itzala
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-12  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Euskeldunak bai baño erdeldunen gauzak utzi barik
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Beste danak... pase, baño ori bizkaitarra izatea ere...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Emakumezkoak gizonezkoak aña dirala?
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-03-19  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 7
    Izenburua: Or dijoan apaiz ori bezelakoak "danak" balirake
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-03-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gazteak ori nai zuten da...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Denok nai izan biar deguna
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-03-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egixak begixa erre
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-04-12  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Biarra ona izan balitz ez egoan guretzako
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-04-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ibili eta ibili Eleizan egia bakarrik
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-04-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: La civilización moderna es una barbarie refinada
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-04-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Nola begiratu
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-05-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Para mí todas las opiniones son igualmente respetables
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-05-07  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Neretzat, iritzi guztiak begiramen berdin derdiña dute
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-05-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori ere galdetu?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-05-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ezetz erantzun?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-05-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez ori zekula utzi
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-05-21  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: ¿Zergatik ez?
    Egilea: Onalde

Argia — 1933-05-28  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ezetz erantzun
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-05-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eleiza'ren etsaia dana nere etsaia ere bada
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-05-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zuk ondoen egingo dezuna da zu ara ez joan eta besteren gauzetan ez sartu
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-06-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Biraoa
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-06-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori al da radikala izatea?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-06-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ezin bestela garbia izaten iraun
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-07-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Lotsa
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-07-22  

      HERRIETAKO KRONIKAK

— Herria: Lazkao
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-07-23  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 7
    Izenburua: Lotsa
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-07-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zergatik bada ez utzi pakean?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-07-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi zarrak berritzen
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-07-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Biraoa
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1933-08-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Atzera lizunkeri eta aragikeria!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-08-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Atzera lizunkeri eta aragikeria!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-08-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez beti emengoakin
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-08-20  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Izenzna bakarrik ez
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-08-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Izena ez bakarrik
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-09-03  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: ¿Gazteak gazte eta zarrak zer?
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-09-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Jauna sarritan artzea lakorik ezertxore ez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-09-06  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Atzo bezin egia gaur
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-09-10  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Jauna sarritan artzea lakorik ezertxore ez
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-09-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Euskaldunai euskeraz egitea politika eta erderaz egitea ez
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-09-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi gogoangarriak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-09-17  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Atzo bezin egia gaur
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-09-19  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi gogoangarriak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-09-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zergaitik baño ori?
    Egilea: Onalde
   

      HERRIETAKO KRONIKAK

— Herria: Itsasondo
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-09-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡¡¡13!!!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-09-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Alatz edo mirariak dirala ta
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-10-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Etzaie atsegin izaten
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-10-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zergaitik baño au?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-10-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Loikeriaren aurka
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-10-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Loikeriaren aurka
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-10-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oroimen osasungarriak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-10-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oroimen osasungarria
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1933-10-22  

      IZPER-BILLA

— Orria: 2
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Edo bata edo bestea izan bear
    Egilea: Onalde

El Día — 1933-10-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Eta zuek zer?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-10-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Eta zuek zer?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-10-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Mirariak lenago izaten ziran gauzak dira!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-11-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Bildur aundi-aundi bat izan beti
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-11-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Bildur aundi, aundi bat izan beti
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-11-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oni entzun eta ari ere entzun
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-11-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Jaungoikoarenak izango zerate
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-11-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Sabin'eri zor
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-11-25  

      POEMAK

— Izenburua: Sabin'eri zor
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-11-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez gaitezen izan biotz txiki ta txatxarrekoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-12-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez gaitezen izan biotz txiki ta txatxarrekoak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-12-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Emen txurrut eta an txurrut
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-12-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi sakonak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-12-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zer esango dutenari begira?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-12-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Biarko egunari begira bizi bear da
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-12-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ni naiz Egia eta Argia eta betiko Bizitza, Nerekin ez dagona Nere aurka dago
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1933-12-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ni naiz egia eta argia eta betiko bizitza, nerekin ez dagoena nere aurka dago.
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1933-12-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Esan eta esan bakarrik?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-01-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ori da danok egin bear deguna
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-01-13  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Goiz dabillanari, Jaungoikoa lagun
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-01-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Nik ori ezin egin
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-01-21  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Goiz dabillenak Jainkoa lagun
    Egilea: Onalde

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Nik ori ezin egin
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-01-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ainbesteraño ere ez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-01-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Esan eta esanda ere
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-02-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Pakea
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-02-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Katolikoak bai baña gurea eginda
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-02-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Katolikoak bai, baño gurea eginda
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-02-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Arbilorakin baterakoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-03-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Arbi lorakin baterakoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-03-08  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Baño zergatik aldantza negargarri ori?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-03-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Arbilorakin baterakoak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-03-11  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Arbi loratxoak agertzean...
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-04-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Beti-beti eriotza gogoan degula ezin giñezke bizi ta...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-05-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Dirua gora eta dirua bera
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-05-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Batzuek agindu eta besteak obeditu
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-06-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Argazki ta irudi galgarriak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-06-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Arrokeri eta zalaparta asko bai baño...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-06-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gorputzari dagokionak ez bakarrik
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-07-06  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Azken ordua eltzen zaigunean danok katolikoak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-07-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Biotza garbi dala nai ta ezin
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-07-22  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Biotza garbi dala bizi nai eta ezin
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-07-24  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egia garaitzalle beti
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-07-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori al da "muy a la moda" izatea?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-08-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Orrelakotxe moda "onak" izan bear lirake danak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-08-05  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 3
    Izenburua: Orrelakoxe moda "onak" izan bear lirake danak
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1934-08-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldozkunak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-08-12  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: Papar eta besoak zabal-zabalik, Ama Birjiña Karmengoaren domiña ederra zintzilika
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-08-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Jauna, ori ez!
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-08-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Jauna ori ez!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-08-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egiak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-08-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldozkunak
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-08-26  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Izugarrizko ardurak gorputzari dagozkion gauzakin eta baterez animari dagozkionakin
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1934-08-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldozkunak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-08-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿"Politica" ote da norberen ama biotz oso-osoakin, maite-maite izatea?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Lotsa
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Etxe bakoitzean "moralista" bat
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-09-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez da erreza
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Beti-beti Madrid'era begira?
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-09-16  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 3
    Izenburua: Politika ote da nor bere Ama biotz oso-osoakin maite-maite izatea
    Egilea: ONalde

El Día — 1934-09-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Beste dan-danak baterez
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Beste dan-danak baterez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-09-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Esan eta esanda ere
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Esan eta esanda ere...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-09-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egiak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1934-09-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oldozkunak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-09-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Itz onak ez, egintzak bear ditugu
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-09-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Dirua lenbizi
    Egilea: Onalde

Euzkadi — 1934-10-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Itz onak ez, egintzak bear ditugu
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-10-07  

      IZPER-BILLA

— Orria: 7
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Beste dan-danak baterez
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-10-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eta ala-ta guztiz ere il egin nai dute
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-10-21  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Esan eta esan da ere
    Egilea: Onalde

Argia — 1934-10-28  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 7
    Izenburua: Eta ala ta guztiz ere il egin nai dute
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-11-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zein argalak geran
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-11-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zein da ba ori neri agintzeko?
    Egilea: Onalde
   

Argia — 1934-11-18  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 2
    Izenburua: ¿Zein da ba ori neri agintzeko?
    Egilea: Onalde

El Día — 1934-11-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Batzuek agindu eta besteak obeditu
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-11-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Agure zar loiak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-11-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez da naikoa ondo astea
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1934-11-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Eresi ona ta eresi txarra
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-01-03  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oitura onak aurren-aurrenengo
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-04-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Esana bat
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-05-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola baño ori?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-05-07  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola baño ori?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-05-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Atzo, gaur eta beti
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-05-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez lagunegin
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-06-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez lagun egin
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-06-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ikurpean aragikeria
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-06-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ikurpean aragikeria
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-06-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ori euzko-jolasa
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-06-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori romeria vasca?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-07-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ezin diteke
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-07-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Tantotxoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-07-13  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Txarra bai baño ona? Ona bestentzako
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-07-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Txarra bai ¿baño ona? Ona bestentzako
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-07-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nor egizalea?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-07-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nortzuek eta zueik orrekin?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-07-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nor egizalea?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-07-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Bai orixe!
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-07-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Bai orixe!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-08-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Begiratu bestela gure etxaiai
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-08-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Esanak esan eta egiñak egin
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-08-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Aditu det
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-08-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Aditu det
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-09-13  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gaur ezin liteke bizi orrelako utskeriari begira
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-09-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Tantoak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-09-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Igo bai baño jetxi ez
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-09-19  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Tantoak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-09-24  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zabal-zabal ala estuak Donoki edo zeruko ateak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-09-27  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Perretxiko onak eta perretxiko txarrak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Perretxiko onak eta perretxiko txarrak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Barrutik ei bear gero
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-08  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori bakar-bakarrik egia?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ori bakar bakarrik egia?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Komunista edo ezker eta katolikoak, oitura, jantzi eta ibillera antzerakoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua:
    Izenburua: Komunista edo ezker eta katolikoak: oitura, jantzi eta ibillera antzekoak
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gauza batzuetarako guztiz ardura aundiak, eta beste batzuetarako baterez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: "Guk danok badakigu egin bear deguna baña indar gabe gaude on ori egiteko"...
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-18  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Guk danok badakigu eginbear deguna baña, indar gabe gaude on ori egiteko
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-20  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Maria de la O...
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-10-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Maria de la O...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-24  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Aur jolas abestiak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Auxe bakar-bakarrik
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Aur jolas abestiak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-10-31  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zenbat eta kiztar on eta zintzoagoa ainbat eta euskeldun garbi eta jatorragoa
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Animen eguna
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ez orrenbesteraño
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-06  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gora txiroak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-13  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Oitura onak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-19  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Euskel errietan argitaratzen diran erdel egutegietaz
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-21  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Emakumezkoak bai eta gizonezkoak zergaitik?
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1935-11-24  

      POEMAK

— Izenburua: Sabin'i eskerrak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-24  

      BERTSOAK

— Izenburua: Sabin'eri eskerrak
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-11-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Haz bien sin mirar a quien
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-12-08  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zuk nik aña eskubide?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-12-11  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Zer du zer ikusirik orrek?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-12-25  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Zarrik ez du iñork nai
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1935-12-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gogo zintzo ta garbi-garbiakin, eraman eleiz gauzak beti zurekin
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-01-08  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Barruragotik ezagutu bear dira
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-01-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Itz egin edo mintzatu euskeraz ¿eta abestu berriz erderaz?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-01-28  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Beste mundutik ez daiñor etorri izan ta... Emendik joan diranekatik ez da iñor biurtu izan ta...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-01-30  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Itz eta arrokeririk ez...
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-02-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ori ez
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-02-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola izan liteke baño politiko ona, katoloko txarra dana?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-02-14  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola ori?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-02-22  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Apaizak eurak ere Euzkadi il naian
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-01  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Ain gitxik eze!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-10  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Gure onek ere bai?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-15  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Ez da oiei ere?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Iltzea bera ere obe litzake
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Ori da gazteak beti-beti egin bear dezutena
    Egilea: Onalde
   

Euzkadi — 1936-03-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Garizuma eta irratizkiña
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-03-29  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Garizuma eta radioa
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-04-04  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Bai orixe!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-04-16  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Egi eta bide bakar bakarra
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-04-26  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Nik agintzen dizut
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-05-03  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Pekatuak orren errua?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-05-05  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Gabe gabekoentzat
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-05-23  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¡Ez orixe!
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-06-02  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Eta ondo iltzeko?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-06-09  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: ¿Nola liteke baño ori?
    Egilea: Onalde
   

El Día — 1936-06-17  

      ARTIKULUAK

— Izenburua: Mundutarrak ez ikusi ta ez ezagutzen dutena
    Egilea: Onalde
   


PDFan gehitu


testua:
hitzak osorik
non:
data:
tik
ra
argitalpena:
generoa/saila:
GARBITU BILATU
9
24.425
109.956
argitalpen
orrialde
fitxa
Aldizkariak, egunkariak
Kazetariak PDFak neurrira
literaturaren sarean