Hasierako orrialdea

69 dokumentu


Argia — 1923-03-04  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Apaizak au ta ori esango da, baña
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-06-17  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Marmaxetak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-07-15  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Zeñen gauz gitxian dagoab nekazarien izatia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-07-29  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Inazio gure zaindari aundia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-08-05  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: ¿Eskallera mallak gorako ala berako? Gorako ta berako
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-08-12  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Andre Maria'ri oroipena
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-08-26  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: ¿Edertasuna txorakeria dala?
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-09-09  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Gipuzkoa ta agorra'ren 9'a
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-10-14  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Kolka
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-10-21  

      NEKAZARITZA

— Orria: 3
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Elurra
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-12-09  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Maria'ren alaba
    Egilea: Loentxo

Argia — 1923-12-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Urte berri
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-01-06  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Parroku berria
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-01-13  

     

— Generoa: POEMAK
    Orria: 1
    Izenburua: Atoz gaxoa
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-01-20  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 3
    Izenburua: Eskerrak Gobernadore jaunari
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-02-24  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Iruña'ko Gotzai Mujika jaun agurgarria
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-03-30  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Txindurriak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-04-06  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: ¿Neska-mutillak Dotriña goserik?
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-04-13  

     

— Generoa: POEMAK
    Orria: 1
    Izenburua: Nere zeruko Ama Naigabetuari
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-04-27  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: A...a...a O...o...o
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-05-04  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Antonio zanari oroipena
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-06-01  

     

— Generoa: POEMAK
    Orria: 1
    Izenburua: Maria'ren alaba naiz ni
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-06-08  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Pilipe ta Matxalen
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-07-06  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Erliak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-07-13  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Bizkaiak Jesus'en biotzari
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-07-27  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Joxepa ta Antoni
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-08-03  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Txilibistro etxe-nagusia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-08-10  

      NEKAZARITZA

— Orria: 3
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: ¿Esne bei legorra?
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-08-24  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ori ezta ezer
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-09-07  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ama su-pistutzallia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-10-26  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: ¡Ardorik ez dala etorri!
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-11-02  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Elizaren mingaña
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-11-16  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Emakume ezkondu ta ezkongaientzat
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-11-23  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Garai bakoitzaren gaitzak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1924-12-14  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 3
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Ekin eta jarraitu
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-01-04  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Iñozente eguna
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-02-01  

      IZPER-BILLA

— Orria: 3
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Mingaña
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-04-12  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Negarra ta poza batera
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-05-31  

      IZPER-BILLA

— Orria: 2
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Illargia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-07-19  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Gelditik azkarra
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-09-13  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Arrokeria
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-11-01  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Santuak eta animak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1925-11-08  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 3
    Izenburua: ¿Niobekin ezkondu?
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-06-27  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Arto bero usaia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-08-01  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Antziñakua, baña gaur egunerako egokia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-08-08  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Escuelas mixtas oiek
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-09-12  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Joxeren naigabiak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-10-03  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ama beti Ama
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-11-28  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Gipuzkoa ta Maria Sortzez Garbia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-12-05  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Gipuzkoa ta Mariaren Sortze Garbia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1926-12-26  

     

— Generoa: IPUINAK
    Orria: 1
    Izenburua: Abenduko izarrakin eta ostatuko neskakin etzaitezela "piatu"
    Egilea: Loentxo

Argia — 1927-06-05  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Antziñako kapia, ura zan ura
    Egilea: Loentxo

Argia — 1927-07-03  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Loretik alera edo Mariarengandik Jesus'en Biotzera
    Egilea: Loentxok

Argia — 1927-07-31  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Iñazio gure patroi aundia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1928-08-05  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Lizasoain jaunari eskerrak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1928-08-19  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Lizasoain jaunari eskerrak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1928-10-14  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Ederren birauak
    Egilea: Loentxok

Argia — 1928-10-21  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Nagusia ta maizterrak
    Egilea: Loentxo

Argia — 1928-11-04  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Donostiñ ataka billa
    Egilea: Loentxo

Argia — 1929-04-21  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 8
    Izenburua: Negartia, Gizon prestua
    Egilea: Loentxo

Argia — 1929-08-18  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Arre, Jesus
    Egilea: Loentxo

Argia — 1929-12-08  

      ELIZ-GAYAK

— Orria: 1
    Generoa: ARTIKULUAK
    Izenburua: Sortzez Garbia ta gure gazteria
    Egilea: Loentxo

Argia — 1929-12-29  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Eruak igarri
    Egilea: Loentxo

Argia — 1930-06-15  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Urak ekarri, urak eraman
    Egilea: Loentxo

Argia — 1930-06-22  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Ogia
    Egilea: Loentxo

Argia — 1930-11-02  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Santu Guzien eguna
    Egilea: Loentxo

Argia — 1932-02-21  

     

— Generoa: ARTIKULUAK
    Orria: 1
    Izenburua: Joan ziran
    Egilea: Loentxo

Argia — 1932-02-28  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Arkumia ta otsua
    Egilea: Loentxo

Argia — 1932-03-13  

      IZPER-BILLA

— Orria: 1
    Generoa: ALBISTEAK
    Izenburua: Eman lana,baño sarituz
    Egilea: Loentxo


PDFan gehitu


testua:
hitzak osorik
non:
data:
tik
ra
argitalpena:
generoa/saila:
GARBITU BILATU
9
24.425
109.956
argitalpen
orrialde
fitxa
Aldizkariak, egunkariak
Kazetariak PDFak neurrira
literaturaren sarean